preload

Reglement


1.      De honden worden enkel afgelijnd indien de oefening het vereist, of op aangeven van instructeur.

2.      Elke geleider volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle bevelen uit. Iedereen wacht met trainen tot de terreinen
zijn verlaten door de andere groepen. Het lessenprogramma volgt de regels van het gehoorzaamheidsprogramma, sectie 4b van de KKUSH

3.      De hond mag na elke oefening beloond worden, doch zal de beloning altijd gebeuren als de hond is aangelijnd en zonder het verstoren van
de andere geleiders die nog aan hun oefening bezig zijn.

4.      Indien de hond zijn behoefte doet op het terrein moet de geleider een boete betalen van 0,5 € , het opruimen gebeurd door de geleider.

5.      Roken op het terrein en het gebruik van de gsm is verboden zowel voor 
geleiders als voor de instructeurs. Geleiders onder invloed van alcohol zijn niet toegestaan op het terrein.

6.      Het mishandelen van de hond is ten strengste verboden en kan leiden tot het ontzetten van het terrein.

7.      Ieder lid mag na betalen van het lidmaatschap buiten de lesuren gebruik    maken van het terrein hij zal het terrein wel ordentelijk achterlaten.

8.      Het terrein verlaten tijdens de les kan alleen na dit te kennen hebben gegeven aan de instructeur.

9.      Loopse teven worden tijdens de loopsheid niet toegelaten op het terrein.

10.    Een instructeur die les heeft gegeven in de groep waarin hij zelf met een hond oefent mag les volgen in een andere groep of na de les.

11.    Ieder lid van HVS wordt geacht indien hij deelneemt aan wedstrijden van KKUSH dat hij dit doet onder de naam van HVS.