Coronavirus update

Brief van de Vergadering der Afgevaardigden KKUSH:

Naar aanleiding van de door de federale regering afgekondigde maatregelen en met een bekommernis om onze leden zo correct en zo volledig mogelijk te informeren, werden volgende richtlijnen opgesteld voor alle clubs van de K.K.U.S.H.:

  1. Alle wedstrijden (incl BH test, soc test,TAP, …)/tentoonstellingen zijn verboden tot en met 8 juni en werden door de VdA tot 30 juni 2020 op “on hold”  gezet. De clubs dienen de ingeschreven deelnemers via mail te verwittigen van het feit dat de wedstrijd “on hold” werd gezet. Er worden GEEN wedstrijden meer verplaatst of geannuleerd voor de datum dat de “on hold” periode wordt stopgezet. Eventueel zullen er na 8 juni wedstrijden/tentoonstellingen met een maximum aan aantal deelnemers/publiek mogelijk zijn, maar dit zal later geëvalueerd worden.
  2. De terugbetaling van de ingeschreven deelnemers is een zaak van de betrokken club, doch de VdA dringt hier sterk op aan.
  3. Alle kantines /clublokalen moeten gesloten blijven, ook voor privédoeleinden en vergaderingen en dit ook, voorlopig, tot en met 8 juni.
  4. Lessen/trainingen en vergaderingen zijn verboden tot en met 18 mei 2020.
  5. Wanneer de “ON HOLD” periode opgeheven wordt, zullen de clubs deze wedstrijden/tentoonstellingen kunnen verplaatsen of annuleren via het normale systeem. De wedstrijd blijft “on hold” staan tot deze verplaatst of definitief geannuleerd is. Na een goedgekeurde verplaatsing wordt wedstrijd/tentoonstelling automatisch terug ‘open’ geplaatst.
  6. Omdat er in bepaalde disciplines selecties voor internationale Kampioenschappen, de grote Prijs en/of de Belgian Winners georganiseerd worden, worden door het Bestuur, in samenwerking met de secties, deadlines opgesteld waarna eventueel aanpassingen of afschaffingen nodig zullen zijn. U wordt hier ten gepaste tijde over geïnformeerd.
  7. De Algemene Vergadering van de VdA, voorzien op 18 april, is verplaatst naar 27 juni.

Op dit ogenblik zijn alle maatregelen van toepassing gans België. Alle data zijn gelinkt met fases die de nationale veiligheidsraad zal afkondigen wanneer de situatie het toelaat. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de data die opgegeven werden slechts richtdata zijn en geen vaste verworvenheden. Het Bestuur van de VdA engageert zich in elk geval om u via nieuwsbrieven te blijven informeren en om zodra alles zich terug normaliseert zo spoedig mogelijk een evaluatie te maken met daaraan gekoppelde gepaste maatregelen te nemen.
Indien er twijfel of onzekerheid is, kan u altijd het Algemeen Secretariaat contacteren.