De laatste rechte lijn…?

Bericht van Fons Van den Bosch,
voorzitter Vergadering Der Afgevaardigden vzw:

Vandaag starten een aantal zaken terug op, heel wat mensen kunnen de verveling ontvluchten en mogen terug aan het werk mits het naleven van een aantal welbepaalde regels.

Voor de vrijetijdsbeleving is het nog even wachten of en wanneer we terug aan de slag kunnen. Vanaf 4 mei werden de banden iets minder aangespannen en de vraag is maar, wat kunnen we ermee? Voor onze pups opent het in ieder geval al een aantal mogelijkheden. Beperkte verplaatsingen met de auto zijn mogelijk in functie van vrijetijdsbeleving dus kunnen we met de kleine rakkers al iets verder van huis allerlei afleidingen en interessante zaken opzoeken. Het is nog niet “wow” maar uit ons kot mogen komen is toch al een start.

Voor andere kynologische activiteiten is de deur nog gesloten, al kunnen we met de volwassen honden met een gerust hart het bos intrekken, in de stad wandelen of met twee vrienden (steeds dezelfde) oefeningen doen. Tentoonstellingen en wedstrijden lijken op dit moment nog heel veraf en de vraag is maar of het dit jaar nog wel zal kunnen. 

Als ik deze bedenking maak, is er direct ook de gedachte; hoe zullen de kynologie en de daarbij horende activiteiten na de corona crisis beleefd worden? Hoe zullen de trainingen eruitzien? Wanneer en hoe en zal de competitie terug kunnen aanvatten? Vandaag allemaal nog koffiedik kijken en daarom spitsen wij op dit ogenblik onze inspanningen toe op de herstart van de trainingen op het ogenblik dat deze terug worden toegestaan. Daartoe is er door de VdA een scenario opgemaakt dat alle disciplines en alle secties omvat.

Het zijn de leden van het bestuur van de secties die zelf de regeltjes hebben bepaald hoe en onder welke omstandigheden een opstart van de trainingen mogelijk is. Met deze regeltjes trekken we naar de betrokken overheden die zullen moeten bepalen wat kan en wat niet. Hopelijk neemt de overheid onze clubs met hun problemen ernstig en houdt men rekening met onze voorstellen die uit de basis komen en door ervaringsdeskundigen en experten op papier gezet.

De politiek mag niet uit het oog verliezen dat de opvoeding en socialisatie van onze pups niet alleen belangrijk is voor eigenaars en pups maar in niet mindere mate voor de mensenmaatschappij waar al deze pups zullen moeten kunnen functioneren op een gezonde hondenmanier.

Wij kijken samen met U uit naar de volgende fase, 11 mei, op die datum zullen, hopelijk, alweer nieuwe maatregelen van kracht worden welke alweer de banden iets losser zullen maken en mogelijkheden bieden om op een verantwoorde manier terug te keren naar een maatschappij waar de beleving van de kynologische activiteiten weer aan de orde is.

Wij houden iedereen die dat wenst op de hoogte van de ontwikkelingen die zich voordoen via onze nieuwsbrieven waarop eenieder zich kan abonneren via onderstaande link.

Klik op de link, scrol naar beneden en schrijf je in voor de nieuwsbrief: http://www.kkush.be/nl/home

Je kunt ook de ontwikkelingen volgen op: http://www.kkush.be/nl/nieuws De laatste rechte lijn daar zijn we misschien nog niet aan toe maar, we blijven optimist en weten dat aan deze beproeving een einde zal komen en dat we op een bepaald ogenblik terug zullen kunnen vertoeven in het gezelschap van gelijkgezinden samen met onze viervoeters waar het allemaal om draait ongeacht welke discipline we beoefenen.