Maatregelen heropstart trainingen.

De Nationale veiligheidsraad heeft vandaag groen licht gegeven om vanaf 18 mei 2020 terug te mogen opstarten met trainingen mits het respecteren van beperkende maatregelen. Hieronder vindt u de maatregelen die van toepassing zijn voor alle clubs, ongeacht de discipline die ze beoefenen. In bijlage vindt u eventueel bijkomende richtlijnen geldig binnen uw sectie (indien deze strikter zijn dan de hieronder vermelde algemene richtlijnen zijn deze van de sectie van toepassing):

a.      Organisatie trainingen

(1)   Prioriteiten wat betreft de inhoud van de training:
Prio 1: Veiligheid en hygiëne
Prio 2 : Socialisatie
Prio 3: gehoorzaamheid
(2)   Alle lessen in open lucht
(3)   Afstand tussen geleiders tijdens de les: minimaal 1.5 m
(4)   Afstand tot de instructeur: minimaal 1.5 meter
(5)   Maximaal 10 geleiders per klas indien de grootte van het terrein dit mogelijk maakt, minimaal 10 meter tussen elke klas indien meerdere klassen op hetzelfde terrein mogelijk zijn. Op het terrein van een club mogen maximaal 20 geleiders (+ 1 instructeur per klas) gelijktijdig aanwezig zijn.
(6)   Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.
(7)   Mondmasker voor geleiders aangeraden, behalve wanneer in de regels voor de secties anders wordt vermeld.
(8)   Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken.
(9) Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
 (10) Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering)
(11) Wanneer bij een oefening de minimumafstand van 1,5 m tussen de geleiders en/of de instructeur niet kan gerespecteerd worden, zullen handschoenen en mondmaskers gedragen worden.
(12) Mondmaskers en handschoenen zijn mee te brengen door de geleiders, ontsmettingsmiddel is te voorzien door de club.

b.      Organisatie clubs

Voorafgaandelijke opmerking: indien de sanitaire installaties zich in het clublokaal bevinden mag dit geen excuus zijn om het gedeelte cafetaria te openen (= dranken te schenken, samen te zitten…) ook niet aan één persoon tegelijk. In dit geval, zal er één en slechts één verantwoordelijke aanwezig zijn. Deze opzichter zal een mondmasker en handschoenen dragen. Indien de club niet kan voldoen aan de vermelde voorwaarden, kan ze geen trainingen organiseren

(1)   Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken voorhanden. Indien toiletten zich in het clublokaal bevinden zal enkel het te gebruiken deel opengesteld worden. De opzichter zal indien nodig voorzien in zeep, papieren handdoeken, enz… Betekent dus dat er dan maximaal twee personen mogen aanwezig zijn.
(2)   Parking zodanig ingericht dat naast elkaar geparkeerde auto’s minimaal 3 meter van elkaar staan. Eventueel aantal auto’s (dus geleiders, instructeurs,.) beperken zodat dit mogelijk is.
(3)   Te vroeg aangekomen geleiders wachten in de auto, na de les verlaat men onmiddellijk het veld en keert huiswaarts. Uitlaten van de hond is toegelaten mits de minimumafstand kan gerespecteerd worden, ook op de plasweide.
(4)   Publiek is niet toegelaten tijdens de trainingen.
(5) Vergaderingen (bestuur, instructeurs,.. ) zijn nog altijd verboden, ze mogen enkel online gebeuren.

Clubs zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar hun leden, zeker voor wat betreft de praktische, plaatselijke invulling van de hierboven , en in bijlage, vermelde maatregelen. Indien u vragen hebt, mag u altijd de Secretaris-Generaal contacteren.